Warning: file_exists(): File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (260): D:\webspace\workabilitythailand.com\httpdocs/wp-content/themes/colormag/single-post-%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad.php in D:\webspace\workabilitythailand.com\httpdocs\wp-includes\template.php on line 634

Warning: file_exists(): File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (260): D:\webspace\workabilitythailand.com\httpdocs/wp-content/themes/colormag/single-post-%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad.php in D:\webspace\workabilitythailand.com\httpdocs\wp-includes\template.php on line 637

Warning: file_exists(): File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (260): D:\webspace\workabilitythailand.com\httpdocs/wp-includes/theme-compat/single-post-%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ad.php in D:\webspace\workabilitythailand.com\httpdocs\wp-includes\template.php on line 640
คุณธีรยุทธ สุคนธวิท ผู้อำนวยการศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ จ. นนทบุรี พูดคุยประเด็นการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการไทยในรายการ “เป็นกันเอง”

คุณธีรยุทธ สุคนธวิท ผู้อำนวยการศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการ จ. นนทบุรี พูดคุยประเด็นการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการไทยในรายการ “เป็นกันเอง”

คุณธีรยุทธกล่าวว่า การที่จะให้คนพิการดำรงชีวิตได้อย่างอิสระนั้นคนพิการจะต้องได้รับสิทธิต่างๆไม่ว่าจะเป็น ระบบขนส่งสาธารณะ, บริการผู้ช่วยคนพิการ และพัฒนาศูนย์บริการทั่วไปของคนพิการให้ได้มาตรฐาน ISO โดยศูนย์มีหน้าที่ สำรวจ ค้นหา เยี่ยมบ้าน พบปะพูดคุย จัดกิจกรรมให้กำลังใจเสริมพลัง ฝึกทักษะการใช้ชีวิต รวมทั้งมีบริการให้คำปรึกษาฉันเพื่อน (Peer Counseling) เพื่อเยียวยาทางด้านจิตใจที่เกิดจาก คนพิการช่วยคนพิการ และให้คนพิการสามารถออกสู่สังคมได้มากขึ้น และทำให้คนในสังคมมีทัศนคติมองคนพิการดีขึ้น โดยเปลี่ยน “ภาระ” ให้เป็น “พลัง” ในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
ขอบคุณแหล่งที่มาจาก:

Workability Thailand: Empowering PWDs through work and partnership
#คนพิการช่วยคนพิการ #เปลี่ยนภาระเป็นพลัง
ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.workabilitythailand.com